• O nás

 • Jsme menší firma privátního charakteru, která se plně soustředí na Vaše konkrétní zadání a podmínky s garancí pečlivého výběru nemovitosti a nebo nalezení toho pravého bonitního klienta, který splňuje podmínky při koupi Vaší nemovitosti.

  Naším cílem je spokojenost klienta, kterou zajistíme profesionálním přístupem se znalostí realitního prostředí, ve kterém se pohybujeme od roku 2002.

  Hlavním regionem naší působnosti je Praha a její okolí. Díky aktivní spolupráci se členy ARK v rámci profesních sdružení jsme schopni realizovat obchody s nemovitostmi po celé ČR a v zahraničí.

  U nás nebudete v péči anonymního makléře, jako v mnoha velkých firmách a realitních kancelářích, ale máte možnost využít maximálně komfortu svého osobního realitního makléře, který se Vám bude věnovat od prvního kontaktu až do úplného ukončení obchodu.

  Nabízíme Vám komplexní řešení v oblasti realit včetně zajištění optimálního financování.

  • zprostředkování výhodné koupě a rychlý prodej bytů, rodinných domů, činžovních domů a pozemků
  • zprostředkování kvalitního pronájmu bytů, rodinných domů, nebytových prostor
  • vyhledání nemovitostí "na míru"
  • znalecké posudky a odhady nemovitostí
  • převod vlastnictví
  • kompletní právní servis
  • financování a pojištění
  • geometrický plán, dělení pozemků
  • Vždy jednáme kvalifikovaným způsobem, v dobré víře, s nejvyšší odbornou péčí, čestně, zdvořile, vstřícně a v souladu s dobrými mravy.
  • Svým jednáním v žádném případě nepoškodíme oprávněné zájmy a práva klienta, jsme povinni uplatňovat principy rovnoprávnosti, nestranného jednání vůči všem bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk.
  • Volíme takové postupy jednání, abychom nezneužili svého postavení v neprospěch svého klienta.
  • Nesmíme bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce, jsme povinni zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
  • Spolupracujeme s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozujeme spolupracujícího realitního makléře, respektujeme zásady dobré spolupráce a kolegiality.